Pozyczka-ratalna.pl

Umowa pożyczki – wzór, odstąpienie, przedawnienie. Wszystko co musisz wiedzieć

Korzystasz z pożyczek od firm i nie tylko? Pamiętaj, że warunki ich przyznawania i spłaty powinny być uregulowane umową. To dokument, dzięki któremu jasne są ustalenia między stronami. Co powinien zawierać i kiedy możesz odstąpić od umowy pożyczki? Po jakim czasie zobowiązanie się przedawnia?

Umowa pożyczki – co to jest? 

Jak wynika z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie umowy pożyczki dochodzi do przeniesienia własności rzeczy lub określonej kwoty środków na inną osobę lub podmiot. Pożyczkobiorca godzi się na to, że zwróci tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy, w takim samym stanie. Nie pojawia się tutaj kwestia wynagrodzenia udostępniającego środki, gdyż nie ma takiej konieczności, aby umowa je zakładała, przy czym najczęściej je uwzględnia. Niemniej jednak, możesz sięgnąć po darmowe pożyczki, które firmy zazwyczaj przyznają swoim nowym klientom. Nie wszystkie mają taką propozycję w ofercie, ale w wielu je znajdziesz. 

Przedmiotem umowy nie muszą być pieniądze, mogą to być również określone rzeczy.  Tak naprawdę to od stron zależy, co obejmuje dokument. Jeśli jest to jakaś rzecz, to należy ją opisać za pomocą takich parametrów jak: liczba, miara i ciężar. 

W przypadku, gdy umowa pożyczki dotyczy pieniędzy, nie musi chodzić o złotówki. Jak najbardziej w grę wchodzą także waluty obce. Możliwe, że strona otrzyma, np. dolary, a ma oddać pieniądze po przeliczeniu na złotówki. 

Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, prawne bądź jednostki organizacyjne. Może to być m.in. pożyczka prywatna, czyli od danej osoby, np. znajomego, kogoś z rodziny czy innego pożyczkodawcy. Nie musi to być bank ani nawet firma, której przedmiotem działalności jest pożyczanie pieniędzy. Podmiot może zajmować się czymś zupełnie innym. 

Odstąpienie od umowy pożyczki

Od umowy o kredyt konsumencki możesz odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia. Chodzi tutaj o zobowiązanie, którego wartość nie przekracza 255 550 zł. Nie ma znaczenia, czy chodzi o kredyt, czy pożyczkę. Nieistotne także, czy pieniądze zostały pożyczone przez bank, firmę pożyczkową czy SKOK. Bez znaczenia pozostaje również to, gdzie doszło do zawarcia umowy – czy na odległość, czy w jakimś oddziale firmy lub instytucji. Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

Kolejnym uprawnieniem konsumenta jest możliwość wypowiedzenia umowy, jeżeli nie zawiera ona wszystkich elementów wymaganych ustawowo. W takim przypadku masz prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni od dostarczenia tych informacji. Przyznający pożyczkę nie musi wyrażać na to zgody – to Twoja decyzja. Jeśli chodzi o wymagania związane z pożyczką, których niedopełnienie daje Ci podstawę do skorzystania z sankcji darmowego kredytu, to należą do nich:

 • Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy – powinno być w niej zawarte, a także pojawić się w formularzu informacyjnym.
 • Instytucja powinna wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie oznacza to, że musisz korzystać z tego wzoru – po prostu taki obowiązek nakładają na pożyczkodawców przepisy.

Odstąpienie obejmuje również umowy dodatkowe, np. ubezpieczenia. Jako konsument ponosisz jedynie koszt korzystania z kapitału przez określony okres, tzn. zapłacisz za ten czas odsetki. Wypowiedzenie umowy pożyczki jest zatem możliwe, ale w określonych przypadkach. 

W niektórych również pożyczkodawca ma prawo odstąpić od tej umowy. Przykładowo, podstawą do tego może być uzyskanie informacji, że sytuacja majątkowa klienta jest trudna – nie podoła spłacie zobowiązania. Jeśli jednak pożyczkodawca wiedział o tym w momencie zawierania umowy, to takie uprawnienie już mu nie przysługuje. 

Kiedy umowa pożyczki się przedawnia?

Możliwe jest przedawnienie umowy pożyczki – tak jak w przypadku wszystkich zobowiązań o charakterze majątkowym. Z założenia zawiera się ją w interesie pożyczającego, który potrzebuje określonej rzeczy czy środków. Sytuacja może się jednak zmienić i będzie on zwlekać z odebraniem przedmiotu umowy albo wręcz nie będzie zainteresowany ich odebraniem. W takim przypadku, kiedy odmowa nie ma podstaw, pożyczkodawca ma prawo złożyć przedmiot umowy w depozycie sądowym. Wtedy uznaje się, że świadczenie zostało spełnione, a w dodatku pożyczkobiorca musi pokryć koszt złożenia środków w tym depozycie. 

W praktyce rzadko jest to wykorzystywane w takich przypadkach. Przeważnie pożyczkodawcy oczekują na odbiór przedmiotu umowy. Aby wyeliminować konieczność długiego trzymania tego przedmiotu przygotowanego do odbioru, przepisy wskazują na krótki termin przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 722 k.c. wynosi on 6 miesięcy. Jak ustalić ten termin? Liczy się go od dnia, w którym wydany miał być przedmiot umowy. 

Umowa o pożyczkę – niezbędne elementy

Wzór umowy pożyczki powinien obejmować następujące informacje:

 • Data i miejsce zawarcia umowy.
 • Dane stron – pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. To, jakie one będą, zależy od rodzaju podmiotu. W przypadku osoby fizycznej to: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe. Jeśli umowa jest podpisywana z firmą, wówczas należy podać: jej nazwę, adres, numery NIP, REGON, ewentualnie KRS. 
 • Opis przedmiotu umowy.
 • Podanie terminu zwrotu pożyczki i jej kosztu.
 • Opis sposobu zwrotu pożyczki.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy.
 • Informacja o warunkach odstąpienia od umowy.
 • Zasady wypowiedzenia. 
 • Informacje o zasadach w przypadku wcześniejszej spłaty. 
 • Opis konsekwencji nieterminowego zwrotu.
 • Podpisy stron.

W praktyce treść może się różnić w zależności od firmy, ale w każdym przypadku warto dokładnie się z nią zapoznać. Jeśli dany wzór umowy pożyczki budzi Twoje wątpliwości, nie rozumiesz zapisów, to nie zawieraj jej do momentu, aż wszystko stanie się jasne. 

Umowa pożyczki – wzór

Poniżej znajdziesz prostą umowę, którą możesz wykorzystać, jeśli, np. pożyczasz komuś pieniądze. W takich przypadkach jednak radzimy konsultację treści z prawnikiem, aby dostatecznie chroniła interesy stron. 

Wzór można dostosować tak, aby była to umowa pożyczki bez odsetek lub zawierała inne zapisy. Jednak dla bezpieczeństwa zawsze powinien za to odpowiadać ekspert – najlepiej prawnik.

5/5 - (Ilość ocen: 1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.