Pozyczka-ratalna.pl

Lista partnerów współpracujących

  1. Aasa Polska S.A. siedzibą w Warszawie, przy ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939, NIP 5252528111, REGON 146017266, kapitał zakładowy w wysokości 42 000 000,00 zł
  2. Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN
  3. Provident Polska S.A. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000, 00 zł, który został wpłacony w całości.
  4. PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa, KRS: 0000518190, REGON: 243624011, NIP: 547-215-10-80, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał akcyjny 793 951 000 PLN
  5. CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758 235 17 11, REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony).
  6. EVEREST FINANSE S.A. ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań. Centrala i adres korespondencyjny: ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem, NIP: 783-17-22-320 REGON: 360730596 KRS:0000541824. Wpisany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań. Kapitał zakładowy 105 000 000 PLN wpłacony w całości
  7. Hype Marketing Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Plac bankowy 2, 00-095 Warszawa. NIP 5252800642, REGON: 38432701900000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803099
  8. Findao z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 5273009729.
  9. Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii, Sofia, przy Jawarharlal Nehru Blvd. II piętro, biura 40-46; wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059
  10. Teletropiciel Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0001011543, NIP: 5273035112