Pozyczka-ratalna.pl

Lista partnerów współpracujących

  1. Aasa Polska S.A. siedzibą w Warszawie, przy ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Website coming Soon | Powered by ST Registry . Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939, NIP 5252528111, REGON 146017266, kapitał zakładowy w wysokości 42 000 000,00 zł
  2. Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN
  3. Provident Polska S.A. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Website coming Soon | Powered by ST Registry . Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000, 00 zł, który został wpłacony w całości.
  4. PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa, KRS: 0000518190, REGON: 243624011, NIP: 547-215-10-80, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał akcyjny 793 951 000 PLN
  5. CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758 235 17 11, REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony).
  6. EVEREST FINANSE S.A. ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań. Centrala i adres korespondencyjny: ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem, NIP: 783-17-22-320 REGON: 360730596 KRS:0000541824. Wpisany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań. Kapitał zakładowy 105 000 000 PLN wpłacony w całości
  7. Hype Marketing Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Plac bankowy 2, 00-095 Warszawa. NIP 5252800642, REGON: 38432701900000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803099
  8. Findao z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 5273009729.
  9. Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii, Sofia, przy Jawarharlal Nehru Blvd. II piętro, biura 40-46; wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059