pożyczka ratalna

Pytania i odpowiedzi

Częste pytania

 • Czy dane przesyłane we wniosku są bezpieczne?

  Wszelkie informacje o Kliencie znajdujące się we wniosku i przesyłane do pożyczkodawcy są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do danych przez osoby nieupoważnione. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę o ochronie danych osobowych.

 • Jakie są powody otrzymania decyzji negatywnej?

  Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia pożyczki to:

  • zadłużenie Klienta widniejące w Krajowym Rejestrze Dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor lub Związku Banków Polskich.
  • zbyt duże ryzyko niespłacenia pożyczki stwierdzone na podstawie informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku.
  • brak możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem w celu dokończenia procedury weryfikacyjnej.

 • Co zrobić, jeśli pojawi się problem z terminową spłatą pożyczki?

  W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki należy jak najszybciej skontaktować się z firmą pożyczkową w której zaciągnięte zostało zobowiązanie, w celu znalezienia dogodnego rozwiązania.

 • Czy można spłacić pożyczkę przed terminem?

  Warunki wcześniejszej spłaty zawsze warto omówić z danym Pożyczkodawcą przed podpisaniem umowy. A bezpośrednio przed dokonaniem spłaty należy skontaktować się z firmą, z która ma się podpisaną umowę w celu potwierdzenia dokładnej kwoty do spłaty.

 • Kiedy i na jaki rachunek bankowy należy spłacać raty pożyczki?

  Zazwyczaj po wypłacie środków pożyczki Klient dostaje harmonogram spłaty. Miesięczne raty spłaca się przelewem w terminach wskazanych w harmonogramie na podany w umowie numer rachunku bankowego. Jest indywidualny numer dla każdego klienta.

 • Kiedy kwota pożyczki trafia do pożyczkobiorcy?

  Kwota przyznanej pożyczki pojawia się na wskazanym przez Klienta koncie zazwyczaj następnego dnia roboczego po wydaniu pozytywnej decyzji i otrzymaniu podpisanej umowy.

 • Czy do otrzymania pożyczki wymagane są jakieś dokumenty?

  Standardowo nie są wymagane żadne dokumentów, lecz w niektórych przypadkach pożyczkodawca może poprosić o przedstawienie dodatkowego dokumentu, np. potwierdzającego wysokość dochodów.

 • Kiedy można złożyć wniosek o pożyczkę?

  Wniosek o pożyczkę można złożyć drogą elektroniczną poprzez serwis Pożyczka-ratalna.pl w trybie 24/7, a więc 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wnioski rozpatrywane są w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

 • Czy można otrzymać pożyczkę, jeśli posiada się kredyt w banku lub innej instytucji kredytowej?

  Pożyczkę można otrzymać, jeżeli nie posiada się zaległości w spłacaniu rat i odsetek oraz nie widnieje w rejestrze dłużników BiG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

 • Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać pożyczkę?

  Pożyczka oferowana jest Klientom, którzy mieszkają na stałe w Polsce, są w wieku od 20 do 80 lat, otrzymują udokumentowany stały dochód w Polsce, posiadają aktywny rachunek bankowy oraz nie widnieją w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

  • Wybierz ile chcesz pożyczyć

   Wybierz czas spłaty w miesiącach

   mies.

   szybka pożyczka