pozyczka ratalna przez internet

Odstąpienie od umowy pożyczki

Szukając wsparcia finansowego, często podejmujemy niewłaściwe decyzje. Działamy w pośpiechu, zależy nam na czasie. Wybieramy szybko i często bez zastanowienia, a później żałujemy. Refleksja przychodzi dopiero wtedy, gdy wczytamy się w warunki podpisanej właśnie umowy. Przychodzi rozczarowanie. Czy jesteśmy skazani na to, by trwać przy podpisanym porozumieniu? Nie! Tłumaczymy, jak odstąpić od umowy pożyczki.

Spis treści:

Odstąpienie od umowy pożyczki

Według prowadzonych statystyk są dwa główne powody, dla których decydujemy się na odstąpienie od umowy pożyczki. Robimy to przede wszystkim wtedy, gdy znajdziemy lepszą propozycję lub wówczas, kiedy uznamy, że pieniądze są nam jednak niepotrzebne. Jakie kroki musimy wówczas podjąć, by zerwać porozumienie z firmą pożyczkową? Tę procedurę reguluje polskie prawo. Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku mówi jasno, że każdy kredytobiorca może – w nieprzekraczalnym  terminie 14 dni od podpisania umowy – odstąpić od niej. Przepisy te odnoszą się do każdej sytuacji, w której osoba fizyczna pożycza środki na cele inne niż prowadzenie działalności gospodarczej. Innymi słowy – każda umowa o kredyt konsumencki czy pożyczkę zawarta z instytucją świadczącą usługi z zakresu udzielania kredytów w celu osiągnięcia zysku (SKOK-i, banki, firmy udzielające kredytów-chwilówek) może zostać zerwana przy zachowaniu odpowiednich warunków. Nie dajmy się jednak oszukać. Różne firmy odliczają 14 dni na swój sposób. Jedne zaczynają liczyć od momentu, gdy pożyczone pieniądze wpłynęły na nasze konto bankowe. Inne – w dniu, gdy podpisaliśmy umowę. Musimy o tym pamiętać.

Odstąpienie od kredytu

Na zerwanie umowy, jak zostało wspomniane, mamy 14 dni. To nasz konsumencki przywilej. Warto ponadto podkreślić, że w czasie sporządzania stosownego pisma nie musimy tłumaczyć powodów naszej decyzji. W świetle polskiego prawa pożyczkodawca nie może zadawać nam pytań na ten temat. Mało tego. Większość umów, które podpisujemy, zawiera odpowiedni druk służący do odstąpienia od umowy. Załącza go do swoich dokumentów większość uznanych firm funkcjonujących na rynku. Wystarczy wypełnić wskazane w formularzu pola, złożyć podpis i gotowe. Nie powinniśmy jednak martwić się, gdy nie otrzymamy stosownego dokumentu, bo można go stworzyć samodzielnie. To nic trudnego. Co musi się w nim znajdować? Przede wszystkim odpowiedni tytuł dokumentu. Proponujemy zapis typu „Formularz odstąpienia od umowy” lub „Oświadczenie odstąpienia od umowy”. Poniżej powinna znajdować się nazwa firmy pożyczkowej i jej dane teleadresowe. Konieczne jest również zamieszczenie danych klienta. Nieodzownym elementem składanego dokumentu jest zgodna z obowiązującym polskim prawem klauzula:

„Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr …”.

Nie zapominajmy również o wszystkich elementach występujących w podpisanej przez nas umowie. W sporządzonym piśmie zrywającym ją powinniśmy uwzględnić termin, w którym otrzymaliśmy przelew od firmy pożyczkowej oraz jego wysokość. Nieodzowne jest także zawarcie informacji o opłatach dodatkowych. Niezbędne dane uzyskamy, dzwoniąc na infolinię pożyczkodawcy. Operator z pewnością odpowie na wszystkie zadawane przez nas pytania. Wtedy, po wprowadzeniu wszystkich wymaganych treści, pismo jest gotowe do wysłania. Możemy je dostarczyć pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem lub osobiście do siedziby firmy.

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego

Zrywając porozumienie zawarte z pożyczkodawcą, mamy swoje prawa, ale również obowiązki. Najważniejszym z nich jest zwrócenie pożyczonych pieniędzy. To wprawdzie oczywiste, ale wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy. Na zwrot otrzymanej sumy mamy 30 dni. Nie dajmy się jednak zwieść, że możemy odwlekać moment oddawania w nieskończoność. Od momentu naszej rezygnacji musimy uporać się ze zwrotem pieniędzy jak najszybciej, bo za zwłokę naliczane są odsetki. Kiedy już dokonamy stosownego przelewu, poprośmy o to, by na jego potwierdzenie wystawiono druk będący dowodem wykonanej operacji. Będzie on zabezpieczeniem na wypadek, gdyby pożyczkodawca zwrócił się do nas o zwrot pieniędzy, które już oddaliśmy. Co ważne – jeśli nie zwrócimy pieniędzy, zerwanie umowy uważa się za bezskuteczne i ta nadal trwa, a my musimy spełniać wszystkie obowiązki, które z niej wynikają. Innymi słowy – musimy dalej spłacać zaciągnięty dług. Zwróćmy przy tym uwagę, że pożyczkodawca też ma wobec nas obowiązki – po tym, jak oddamy pieniądze – musi oddać nam pieniądze związane z opłatami, prowizją i ewentualnym ubezpieczeniem kredytu. Pamiętajmy zatem o wszystkich szczegółach. Bądźmy też świadomi różnic między rozwiązaniem umowy, odstąpieniem od niej i wypowiedzeniem. Pierwszy termin oznacza porozumienie pomiędzy dwoma stronami umowy. W dokumencie tym określa się ewentualne konsekwencje zerwania umowy. Odstąpienie cofa skutki podpisanej umowy i sprawia, że powraca się do stanu sprzed podpisania dokumentu. Wypowiedzenie to z kolei wola jednej ze stron, a jej skutki dotyczą przyszłości.

Wiadomo już, jak przebiega proces odstąpienia od umowy z pożyczkodawcą. Warto pamiętać o swoich prawach i obowiązkach w tym zakresie. Najważniejsze jest to, by wszystkie procedury realizować szybko i z odpowiednim namysłem, by nie popełnić kosztownych błędów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Wybierz ile chcesz pożyczyć

    Wybierz czas spłaty w miesiącach

    mies.