Pozyczka-ratalna.pl

Odstąpienie od umowy pożyczki. Kiedy można zerwać umowę pożyczkową?

Osoba, która bierze pożyczkę, przechodzi proces złożony z kilku etapów. W jego trakcie udowadnia, że spłaci całą pożyczkę i jest wiarygodnym partnerem dla pożyczkodawcy. Na koniec podpisuje umowę i dostaje pieniądze na konto. Co jednak, gdy w międzyczasie rozmyśli się i zechce zrezygnować? Sprawdź, jak w prosty sposób zrezygnować z pożyczki bez konsekwencji.

Spis treści:

Kiedy można odstąpić od umowy pożyczki?

Zgodnie z polskim prawem każda osoba, która zawarła umowę kredytu, pożyczki lub innej formy finansowania ma prawo od niej odstąpić. Tę kwestię regulują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. 

Aby odstąpienie od umowy pożyczki było w pełni skuteczne, musi przybrać pisemną formę. Jako konsument składasz wniosek, w którym prosisz o rozwiązanie umowy. Co do zasady, rezygnacja z umowy nie tworzy żadnych kosztów po stronie klienta. Odbiorcy mają niezbywalne prawo do nieskorzystania z danego produktu lub usługi i tak jest też w tym przypadku.

Jedynym kosztem odstąpienia od pożyczki będą odsetki, które bank lub firma zdążyła naliczyć od chwili podpisania umowy. Poza tym klient oddaje cały kapitał, jaki dostał od pożyczkodawcy. Ma na to pełne 30 dni. Jeśli tego nie zrobi, to rezygnacja będzie uznana za nieważną, a umowa nadal pozostanie w mocy.

Co powinno znaleźć się we wniosku odstąpienia od umowy?

Odstąpienie od umowy pożyczki ma określony wzór, w którym są zawarte różne elementy. Jeśli któregoś zabraknie, to nie będzie wiążąca dla drugiej strony. Dlatego zadbaj o to, aby znalazły się w niej poniższe informacje:

 • nazwa i adres instytucji finansowej,
 • dane osobowe i adres klienta,
 • numer i seria dowodu tożsamości,
 • PESEL,
 • numer umowy,
 • data i miejsce pisma.

W tym dokumencie oświadczasz, że odstępujesz od umowy pożyczki i zwracasz jej pełną kwotę. Najlepiej, jeśli powołasz się na konkretne przepisy z ustawy o kredycie konsumenckim. Kończysz czytelnym podpisem, datą i możesz dodatkowo zaparafować dokument w prawym, dolnym rogu. To pismo wysyłasz elektronicznie lub listem na adres firmy, z którą zawierasz umowę. Aby mieć pewność, że dokument dotrze do adresata, można wysłać go pocztą, za potwierdzeniem odbioru.

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy pożyczki – jaka jest różnica?

Zarówno pisemna rezygnacja, jak i wypowiedzenie umowy pożyczki to dwie formy zakończenia współpracy klienta z instytucją finansową. Jednak jest między nimi kilka różnic, które mają skutki dla obu stron. Można je przedstawić w postaci punktów:

 • jedynie klient ustępuje od umowy, a wypowiadają ją obie strony,
 • rezygnację opisują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, 
 • podstawą wypowiedzenia są przepisy Kodeksu Cywilnego,
 • klient ma 2 tygodnie na odstąpienie, a wypowiedzieć umowę można w każdej chwili,
 • odstąpienie unieważnia umowę, jedyne skutki to zwrot kapitału i naliczonych odsetek w ciągu 30 dni,
 • wypowiedzenie nie uwalnia konsumenta od spełnienia warunków umowy. W tym przypadku jest 6 tygodni na zwrot pożyczki z pełną prowizją, kapitałem i odsetkami.

Aby jedna ze stron wypowiedziała umowę, trzeba spełnić określone warunki, które pozwalają na ten krok. To może być przekroczenie terminu spłaty lub inny punkt umowy, wiążący obie strony. Obie formy zakończenia umowy mogą mieć formę ustną, ale dla ważności najlepiej sporządzić ją w postaci dokumentu.

Istnieje także trzecia droga, która unieważnia całą umowę. Jest to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Oznacza to, że zarówno klient, jak i firma pożyczkowa spotykają się i ustalają wspólnie termin zwrotu zadłużenia. Dzieje się to potem na zasadach, które strony uzgodnią między sobą. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili, w jakiej obowiązuje umowa. 

Ile jest czasu na odstąpienie od umowy pożyczki? Istnieje pewien nieprzekraczalny termin, w którym jest to możliwe. Osoba, która wzięła pożyczkę, ma dokładnie 14 dni na rozwiązanie umowy z instytucją finansową. To, ile czasu jest na odstąpienie od umowy, wynika wprost z art. 53 ustawy z 12 maja o kredycie konsumenckim. Jeśli klient tego nie zrobi, to spłaca zobowiązanie z odsetkami za cały okres. Dlatego pilnowanie 2-tygodniowego terminu ma kluczowe znaczenie.

Zostaw ocenę
Autor artykułu
Absolwent Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Obserwator sektora bankowego, produktów finansowych i zjawisk zachodzących w gospodarce. Interesuje się, które rozwiązania są korzystne dla klientów instytucji finansowych. Jego misją jest odszyfrowanie oferty banków i przekazanie wiedzy, jak funkcjonuje rynek usług finansowych w Polsce. Chce jak najprościej i czytelnie pokazać świat finansów w taki sposób, aby każdy konsument mógł łatwiej zarządzać własnymi pieniędzmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.