Pozyczka-ratalna.pl

Nie spłacasz pożyczki? Sprawdź, co grozi za niespłacanie chwilówek, pożyczek lub kredytów

Masz do spłaty zobowiązanie? Zwróć uzyskaną kwotę wraz z odsetkami i innymi opłatami w terminie zgodnym z umową. Jeśli tego nie zrobisz, licz się z konsekwencjami. Firma pożyczkowa czy bank nie zrezygnują tak po prostu z tych pieniędzy. Podejmą próby ich odzyskania. Dla Ciebie to będzie się wiązać z kosztami. Sprawdź, co grozi za nieoddanie pieniędzy.

Spłacalność zobowiązań w Polsce

Wysoka inflacja spowodowała, że oszczędności Polaków topnieją. Z badania przeprowadzonego dla Krajowego Rejestru Długów wynika, że na koniec 2022 roku aż 39% respondentów nie miało żadnych wolnych środków. Problemy finansowe powodują, że mamy kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań. Pomocą okazały się rządowe wakacje kredytowe, z których – według stanu na koniec 2022 roku – skorzystano w przypadku 1,05 mln kredytów. 

Jak wygląda spłacalność zobowiązań w Polsce? Jak wynika z raportu Związku Banków Polskich zaległości z tytułu kredytów gotówkowych powyżej 90 dni miało 11-13% Polaków. W przypadku kredytów ratalnych było to 7-10%, zaś mieszkaniowych – 2-3%. Jeśli chodzi o pożyczki pozabankowe było to od 21 do ponad 40%. Jak zatem widzisz, skala problemu jest duża.

Co się dzieje, kiedy nie spłacasz zobowiązania w terminie? Jakie kroki podejmują banki i firmy pożyczkowe?

Niespłacone chwilówki – konsekwencje

Krótkoterminowe pożyczki cieszą się w Polsce ogromną popularnością, a przyczynia się do tego ich łatwa dostępność. Nie oznacza to jednak, że każdy je otrzyma. Jeśli już udało Ci się uzyskać środki od firmy pożyczkowej, zwróć je w terminie w kwocie zgodnej z umową. W przypadku gdy tego nie zrobisz, licz się z kosztownymi konsekwencjami. Jeśli nie masz środków na spłatę, szukaj rozwiązania. Czasami może nim być skorzystanie z innej pożyczki, ale tylko wtedy, jeśli w terminie spłaty na pewno będziesz mieć na to pieniądze. Jeśli nie, konsekwencją może być spirala zadłużenia. Nie dopuść do tego. 

Jak długo mogę nie spłacać chwilówek?

Przed podpisaniem umowy pożyczki zapoznaj się dokładnie z jej treścią. Jakie konsekwencje pojawiają się w przypadku niespłacenia zobowiązania w terminie? Jeśli nie zapłacisz ustalonej kwoty na czas, łamiesz podstawowe ustalenia. Każda firma ma w tym zakresie określone procedury i rozpocznie windykację. Różnica tkwi jedynie w tym, kiedy to nastąpi. Przeważnie spodziewaj się, że już kolejnego dnia po terminie spłaty dostaniesz wiadomości wzywające do natychmiastowego uregulowania zadłużenia. Pracownik firmy może do Ciebie zadzwonić, wysłać SMS-y i tak do momentu odzyskania środków.

Pożyczkodawca może Ci również wysłać pismo listem poleconym. Wszystkimi kosztami związanymi z windykacją obciążany jest dłużnik, dlatego każdy kolejny krok związany z tymi działaniami oznacza dla Ciebie kolejne obciążenia finansowe. 

Niektóre podmioty zwlekają z rozpoczęciem windykacji, ale to nie oznacza, że możesz spokojnie czekać, aż dostaniesz powiadomienia. To będzie się wiązać z jeszcze wyższymi kosztami. 

Uwaga: jeśli przedmiotem umowy jest darmowa pożyczka i przekroczysz termin spłaty, firma naliczy odsetki i inne opłaty. Nie będzie to wówczas bezpłatny produkt. 

Podsumowując: każde opóźnienie w spłacie wiązać się może z kosztami i konsekwencjami. Nie dopuść do tego. 

Ile mogą wynosić maksymalne koszty opóźnienia w spłacie pożyczki?

Koszty te nie mogą być nieograniczone. Jeszcze kilka lat temu dochodziło do sytuacji, gdzie niespłacenie pożyczki w terminie wiązało się z ogromnymi, dodatkowymi obciążeniami. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeśli odsetki nie są określone w umowie, nalicza się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 pkt. proc. 

Odsetki ustawowe za opóźnienie są natomiast równe sumie referencyjnej NBP i 5,5 pkt proc. Natomiast maksymalne odsetki za opóźnienie nie mogą wynieść więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Ograniczenie pod tym względem powoduje, że firmy często rezygnują z windykacji na własną rękę. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług zewnętrznych podmiotów zajmujących się takimi działaniami. 

Opóźnienie w spłacaniu chwilówek a wpisy w rejestrach dłużników

Jeśli masz opóźnienie w spłacie pożyczki, licz się z tym, że zostanie to odnotowane. Wpisy pojawią się w bazach dłużników. Większość firm pożyczkowych współpracuje także z BIK. Negatywne dane powodują, że stracisz szanse na kredyt, pożyczkę, a nawet otrzymasz odmowę zawarcia umów z dostawcami internetu, telefonii komórkowej czy telewizji. Firmy weryfikują zainteresowanych ich ofertą, aby nie zawierać umowy z nierzetelnymi konsumentami.

Windykacja zewnętrzna – jak to przebiega?

Spodziewaj się częstych telefonów, wiadomości e-mail, SMS czy wezwań listownych. Warto rozmawiać z windykatorem i negocjować warunki zwrotu środków. Być może udać się rozłożyć zapłatę na raty i wstrzymać naliczanie odsetek? A co się dzieje, jeśli i tak nie spłacasz zobowiązania? W takim wypadku sprawa trafi do sądu.

Niespłacanie chwilówek a sprawa sądowa

Jeśli windykacja nie przynosi efektu, sprawa przeważnie trafia do e-sądu, czyli Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Ostatecznie do dłużnika dostarczony jest nakaz zapłaty z 14-dniowym terminem na uregulowanie zadłużenia. Możesz się odwołać, co jednak wiąże się wydłużeniem czasu sprawy i może oznaczać kolejne koszty. Co grozi za niezapłacenie nakazu zapłaty? Sprawa trafia do komornika. Ten funkcjonariusz publiczny może zająć konta bankowe, nieruchomości, ruchomości i nie tylko.

Ile czasu minie, zanim dług zacznie ściągać komornik? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Może to być kilka miesięcy a może znacznie dłużej. Nie dopuść do takiej sytuacji.  

Niespłacone kredyty – konsekwencje. Co mogą mi zrobić?

Co się dzieje, jeśli nie spłacasz długu wobec banku? Procedury wyglądają podobnie jak w przypadku firm pożyczkowych. Tutaj zdarza się, że dług jest sprzedawany firmom, które zajmują się windykacją i wtedy dłużnik nie zalega bankowi, tylko temu podmiotowi. 

Wezwania do uregulowania raty otrzymasz natychmiast po upłynięciu terminu. Przeważnie po około miesiącu bank wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty. Następnie przekazuje pismo, w którym uprzedza klienta o możliwości wypowiedzenia umowy. W takim przypadku trzeba spłacić od razu całe zobowiązanie wraz z odsetkami. Późniejsze procedury wyglądają podobnie jak w przypadku pożyczki – windykacja, sprawa sądowa, a na koniec komornik.

Jeśli widzisz, że w najbliższym czasie możesz mieć problemy ze spłacaniem rat, nie czekaj. Skontaktuj się z bankiem i szukaj rozwiązania. Być może będą nim wakacje kredytowe, konsolidacja albo rozłożenie zobowiązania na dłuższy okres? Opcje są różne. Najgorszą decyzją jest brak reakcji. Niedotrzymanie płatności spłaty raty oznacza problemy, dodatkowe koszty i stres. Podejmując odpowiednie decyzje, możesz tego uniknąć.

5/5 - (Ilość ocen: 1)
Autor artykułu
Szymon Machniewski
Pozostałe publikacje autora
Od 2008 roku związany z prowadzeniem biznesu. Tworzę content o tematyce finansowej, ubezpieczeń i działalności gospodarczej. Prywatnie miłośnik podróżowania i piłki nożnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.