Pozyczka-ratalna.pl

Wszystko co musisz wiedzieć o 500+

Od samego początku ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli tak zwane 500+, budzi wiele kontrowersji. W artykule przeczytasz wszystko odnośnie ustawy 500+.

Osoby, które sprzeciwiają się ustawie, twierdzą, że dodatkowe pieniądze na dziecko w rzeczywistości mogą nie być na nie wydawane. Mimo tych negatywnych głosów należy podkreślić fakt, że od zatwierdzenia ustawy, polskim rodzinom żyje się lepiej

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł na miesiąc mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia niezależnie od dochodów Warto także podkreślić, że świadczenie należy się także rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka. Dodatkowe wsparcie jest realizowane na podstawie odrębnej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nie mamy ślubu – czy możemy się starać o 500+?

Rodziną można być niezależnie od tego jaki jest stan cywilny rodziców. Wsparcie w postaci 500 zł na miesiąc może być przyznane zarówno w rodzinach, w których rodzice są w związku małżeńskim, ale też wniosek o przyznanie świadczenia może być pozytywnie rozpatrzony w przypadku nieformalnego związku rodziców dziecka.

W przypadku rodzin niepełnych sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ, aby otrzymać świadczenie muszą być ustalone alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Wymóg ten nie jest egzekwowany tylko w przypadku przyczyn oczywistych takich jak śmierć drugiego rodzica lub rodzic nieznany.

Jeśli rodzice postanowili się rozwieść, 500 zł na miesiąc otrzyma oczywiście ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem na co dzień.

Rodziny patchworkowe także mają szansę na otrzymanie comiesięcznego wsparcia finansowego. Jeśli dwójka dorosłych żyje w nieformalnym związku i mieszka z dziećmi z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to otrzymanie na nie świadczenia jest zależne od dochodów rodziny na jedną osobę, a na pozostałe dzieci już nie ma takiego kryterium. Bardzo często mieszkają z nami studiujące jeszcze dzieci w wieku do 25 lat. Skoro dziecko to pozostaje na na naszym utrzymaniu, także jest brane pod uwagę podczas obliczania dochodu w rodzinie na jedną osobę. Dzięki temu wzrasta szansa na otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko.

Formalności

Rodzic składający wniosek o przyznanie świadczenia 500+ zawsze ma obawy, że coś źle wypełnił, że nie ma wszystkich potrzebnych dokumentów itd. W przypadku starania się o ten rodzaj pomocy finansowej nie musimy się obawiać ogromu formalności, a przy tym wymagane dokumenty do wypełnienia są jasne i zrozumiałe.

Wniosek o wypłacanie świadczenia należy składać raz do roku. Możemy go złożyć osobiście udając się do odpowiedniej placówki gminnej lub wybrać szybszą opcję, mianowicie wysłać wniosek przez Internet. By tego dokonać możemy skorzystać z ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków oraz za pomocą PUE ZUS i ePUAP.

Jeśli rodzina ubiega się o wsparcie finansowe na drugie i kolejne dziecko, nie musimy składać dokumentów potwierdzających nasze dochody, jednak inaczej wygląda to w przypadku świadczeń na pierwsze dziecko.

Gdy chcemy otrzymać wsparcie finansowe na potrzeby naszej pierwszej pociechy, do wniosku powinniśmy dołączyć takie dokumenty jak np.: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych lub dokument potwierdzający uzyskanie/utratę dochodu.

Jako że świadczenie na pierwsze dziecko jest zależne od kryterium dochodowego, należy co roku potwierdzić fakt nieprzekroczenia progu dochodowego.

We wniosku należy podać dane wnioskującego rodzica oraz drugiego z rodziców, a także dane dzieci. Należy dołączyć do niego niezbędne dodatkowe dokumenty, które są ustalane indywidualnie, w zależności od konkretnego przypadku. Warto wspomnieć, że gmina sama pozyskuje informacje na temat dochodów rodziny opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, więc dokumentów z tym związanych nie musimy dołączać do wniosku.

Świadczenia wychowawcze, tak jak i inne świadczenia rodzinne są wypłacane w jak najbardziej dogodny dla rodziców sposób i zazwyczaj pieniądze trafiają na konto bankowe. 

Kiedy składamy wnioski?

Jeśli chcemy się starać o przyznanie świadczenia na okres 1 października 2018 do 30 września 2019 r., wnioski mogliśmy składać już od 1 sierpnia. Gdy już złożyliśmy prawidłowo wypełnione i kompletne dokumenty do końca sierpnia, pierwszego świadczenia możemy się spodziewać już październiku, gdzie wypłata musi nastąpić do końca miesiąca.

Przekładając złożenie kompletnych dokumentów na wrzesień, po pozytywnie rozpatrzonym wniosku, możemy się spodziewać świadczenia za październik i listopad do końca listopada. Ta zasada jest stosowana analogicznie do kolejnych miesięcy, więc im szybciej złożymy wniosek tym lepiej.

500+ a inne systemy wsparcia

Rodziny mające trudną sytuację finansową bardzo często korzystają także z innych form pomocy pieniężnej dla rodzin. Pamiętajmy, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł nie jest liczone do dochodu podczas ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych.

Mam 500+, ale nie mogę sobie pozwolić na duży, jednorazowy wydatek

Dodatkowe 500 zł miesięcznie na każde dziecko to spory zastrzyk gotówki, jednak w obliczu niektórych potrzeb rodziny może się czasami okazać, że to za mało. Wystarczy, że zaplanowaliśmy generalny remont pokoju naszego dziecka… Czy 500 zł wystarczy na to, aby w pełni zrealizować plany wyremontowania pokoju? Pewnie nie. W takiej sytuacji musimy znaleźć sposób na zdobycie dodatkowych pieniędzy. Można skorzystać z oferty serwisu Miniratka, który oferuje długoterminowe pożyczki na bardzo jasnych i korzystnych zasadach. Możliwość spłaty kredytu w comiesięcznych ratach pozwoli nam cieszyć się nowym pokoikiem dla dziecka, a przy tym nie nadszarpniemy naszego miesięcznego budżetu.

Możemy myśleć, że 500+ pozwoli nam z czasem uzbierać potrzebną nam kwotę na chociażby remont pokoju dziecka, ale czasami nie warto czekać i lepiej wziąć pożyczkę.

Oceń ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.