Pozyczka-ratalna.pl

Zajęcie komornicze. Ile komornik może zabrać z pensji.

Poważne problemy finansowe mogą dotknąć każdego. Nieistotne jest w tym przypadku, na jakich zasadach osoba zalegająca z płatnościami uzyskuje dochód i jakimi dysponuje pieniędzmi. W niektórych sytuacjach bywa tak, że o dług wobec wierzycieli upomni się komornik. Urzędnik ten działa wówczas wedle określonych przepisów polskiego prawa. Obowiązują go między innymi w zakresie pewnych, nieprzekraczalnych limitów zajęć komorniczych. O jakich kwotach mowa w świetle regulacji obowiązujących w 2023 roku?

Zajęcia komornicze

Wysokość zajęć komorniczych zależy między innymi od poziomu najniższego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. najniższej krajowej wynosi ono obecnie 3490 złotych brutto (od 1.07.2023 r. będzie to 3600 zł brutto). Z jakimi daninami na rzecz wierzycieli muszą liczyć się dłużnicy uzyskujący dochody z różnych źródeł i ile pieniędzy pozostanie im na zaspokojenie ich podstawowych, codziennych potrzeb? Przeanalizujemy tę sprawę. Na samym początku uspakajamy – nikt nie może pozbawić dłużnika wszystkich środków do życia. Zatem z jakimi potrąceniami muszą liczyć się ci pracujący na etat, płacący alimenty, uzyskujący pieniądze z emerytury lub renty?

Czy komornik może zająć najniższą krajową

W przypadku pensji będącej wynagrodzeniem za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę komornik ma prawo zająć połowę zarobków. Koniecznie należy przy tej okazji zaznaczyć, że kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce 3490 zł brutto. Oznacza to jedno – ci otrzymujący najniższą płacę nie muszą martwić się o problemy z komornikiem. Ten z pewnością nie zajmie ich pensji. Co w przypadku osoby zatrudnionej na część etatu? W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy kwota wolna od zajęcia komorniczego jest obliczana proporcjonalnie do ilości godzin przepracowanych w miesiącu. Podobnie jest w przypadku stosunku pracy wobec dwóch różnych pracodawców.

Ile komornik może zabrać z pensji

Zdecydowanie gorszą sytuację mają osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. W ich przypadku zajęciem komorniczym może być objęte całe wynagrodzenie. Tutaj konieczne jest odnotowanie, że w chwili, gdy praca wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej i stanowi jedyne źródło utrzymania – wówczas stosowane są zasady stosowane w zakresie umowy o pracę. W tej sytuacji dłużnik dla swojego dobra musi udowodnić, że pracuje u jednego pracodawcy dłuższy czas i otrzymuje z tego tytułu stałe dochody. Należy wówczas przedstawić rachunki dokumentujące ten stan rzeczy. Wtedy możliwe staje się udowodnienie, że praca na umowę-zlecenie lub dzieło jest jedynym źródłem utrzymania. Staje się wówczas prawnie chroniona przed zajęciem komorniczym.

Ile może zabrać komornik z emerytury

Inne przepisy w zakresie zajęć komorniczych stosowane są wobec osób uzyskujących dochód z tytułu emerytury bądź renty. Dobrą wiadomością dla osób otrzymujących pieniądze z ZUS jest to, że w ich przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi aż 75 procent, czyli ¾ otrzymywanej kwoty. W przypadku emerytów bądź rencistów, których świadczenie wynosi 1029,80 złotych, nietknięta pozostanie kwota w wysokości 916,07 zł. Podana kwota odnosi się do świadczeń uzyskiwanych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku osób, wobec których orzeczono częściową niezdolność do pracy, kwota jest nieco inna. Kwota wolna od potrąceń komorniczych w ich przypadku to 732,86 zł.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Wiadomo już, że w przypadku osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę kwota wolna od zajęć komorniczych wynosi 2695 złotych netto, czyli dokładnie tyle, ile najniższe obowiązujące w Polsce wynagrodzenie za świadczoną pracę. Kwota, którą należy uiścić na rzecz wierzyciela, którym jest komornik rośnie wraz ze wzrostem otrzymywanych świadczeń. Osoba uzyskująca dochód rzędu 1800 złotych netto  musi liczyć się z potrąceniem w wysokości 270 złotych. Ta otrzymująca co miesiąc 2000 na rękę zostanie obarczona opłatą w wysokości 470 złotych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób zarabiających kwotę 3500 złotych netto. W ich przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego to 1750, czyli połowa uzyskiwanego wynagrodzenia. Druga część uposażenia przepada na rzecz wierzyciela. Jak widać, wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego zależna jest od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Trzeba przy tym pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od normy.

Okazuje się bowiem, że pewne zobowiązania mają pierwszeństwo przed innymi. Jest tak w przypadku świadczeń alimentacyjnych na rzecz osób zależnych. Ten, kto płaci alimenty wobec byłego partnera lub dzieci, musi liczyć się z tym, że zgodnie w polskim prawem może być pozbawiony 60% otrzymywanego wynagrodzenia. Tutaj również stosuje się tę samą zasadę co w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Jeśli wykonywana praca ma charakter stały, wówczas dochód jest chroniony do wysokości najniższej krajowej, czyli 1530 netto. Czy może być zastosowane zablokowanie środków zgromadzonych na koncie bankowym? Otóż nie. Nie są one przypisane w żaden sposób i trudno dowieść, z jakiego źródła pochodzą. W tej sytuacji mogłoby dojść do zajęcia na przykład zasiłku. Do takiej sytuacji nie może dojść, bo zasiłek na ogół jest niższy niż najniższa krajowa, zatem wolny od zajęcia komorniczego.

Osoby borykające się z zajęciami komorniczymi muszą być świadome obowiązującego obecnie prawa. Opisaliśmy tu wszystkie jego zawiłości. Dzięki temu zyskuje się większą świadomość na temat tego, jaka część otrzymywanych świadczeń może przepaść na rzecz komornika. Czasem lepiej zamiast walczyć z komornikiem lepiej jest po prostu szybko go spłacić.

Zostaw ocenę
Autor artykułu
Jakub Grzybowski
Pozostałe publikacje autora
Prowadzi swój biznes od 2014 roku. Bierze udział w rozwoju kilku projektów o tematyce finansowej. Analizuje, porównuje i tworzy rankingi. Prywatnie pasjonat piłki nożnej i nowoczesnych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.