Pozyczka-ratalna.pl

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Ubezpieczyć można obecnie praktycznie wszystko. Firmy nęcą i kuszą propozycjami, dzięki którym będziemy mogli spać spokojnie, bo gdyby się coś stało mamy przecież odpowiednią ochronę. Istnieje możliwość ubezpieczenia również kredytu gotówkowego, ale czy to się opłaca?

Zmiany w tak zwanej ustawie antylichwiarskiej, które weszły w życie w lipcu 2017 roku spowodowały, że banki i firmy pożyczkowe otrzymały solidny cios, a klienci zyskali wiele korzyści. W odniesieniu do kredytu konsumenckiego, jej główny cel to wprowadzenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, takich jak ubezpieczenia, prowizja, opłaty przygotowawcze i inne koszty związane z obsługą długu.

Ustawa dokładnie określa koszty usług dodatkowych, które czasem znacząco podnosiły wysokość kwoty całkowitej do spłaty. Mowa tutaj również o ubezpieczeniu kredytu, które czasem jesteśmy zobligowani wykupić, by pożyczyć pieniądze. W czerwcu 2019 roku rząd przyjął projekt zaostrzonej ustawy antylichwiarskiej. Głównym jej założeniem jest walka z lichwiarskimi pożyczkami, jednak konsekwencje zmian nie ominą także sektora bankowego. Nowe regulacje mają na celu zerwanie z dowolnością przy okazji ustalania prowizji, marż, opłat za rozpatrzenie wniosku czy ubezpieczeń. Doliczanie tych dodatkowych opłat pozwoliło bankom omijać zapisy w ustawie i zarabiać w inny sposób. Dzięki udawało się zmniejszać straty wynikające z ustawowych zmian. 

Muszę ubezpieczać kredyt?

Wielu pewnie zastanawia się czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe. Odpowiedź znajdziemy w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w której to art. 3.1. wyraźnie stwierdza, że ubezpieczenie nie jest ustawowym obowiązkiem, a jedynie wymogiem banku. Dlaczego banki zachęcają do korzystania z ubezpieczeń? Jest to niewątpliwie dla nich forma zabezpieczenia, dzięki której mogą mieć pewność, że pożyczone pieniądze do nich wrócą. Ta sama zasada dotyczy ubezpieczeń pożyczek pozabankowych

Przy okazji koniecznie trzeba zaznaczyć, że jeżeli bank uzależnia przyznanie kredytu od wykupu ubezpieczenia to koszt ubezpieczenia wlicza się do ustawowej, maksymalnej opłaty za pożyczkę, a klient ma prawo wyboru własnego ubezpieczyciela, niekoniecznie tego polecanego przez bank.

Czym jest ubezpieczenie kredytu? 

Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty zadłużenia ma być właśnie ubezpieczenie kredytu. Można powiedzieć, że tego typu zabieg zastępuje osobę poręczyciela, o którego w dzisiejszych czasach bardzo trudno. W przypadku kredytów konsumenckich na niższe kwoty, zazwyczaj jest to opcjonalne, jednak kredyt hipoteczny obliguje Cię do wykupienia ubezpieczenia nieruchomości, a ostatnio także i polisy na życie, której beneficjentem jest bank. 

Po co korzystać z ubezpieczenia? W obliczu nagłych zdarzeń losowych, utraty pracy, pogorszenia stanu zdrowia itd., kiedy to nie możemy wykonywać pracy zarobkowej, a tym samym mogą pojawić się trudności w spłatach rat kredytu. Zadaniem ubezpieczenia jest zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i rodzinie w obliczu takich nieprzewidzianych zdarzeń. 

Ubezpieczenie kredytu czy warto?

Przygotuj się na to, że kredyt bez ubezpieczenia jest obarczony dodatkowymi marżami lub prowizjami, co skutkuje tym, że konsumentowi nie opłaca się nie skorzystać z ubezpieczenia.

By mieć pewność, że warto skorzystać z ubezpieczenia, w pierwszej kolejności przeczytaj szczegółowo warunki polisy. To pozwoli ocenić Ci czy warto ponieść dodatkowe koszty około kredytowe w postaci ubezpieczenia. Skoncentruj się szczególnie na punktach polisy, które mówią o tym, kiedy instytucja nie wypłaci pieniędzy, a tym samym zadłużenie nie będzie spłacone. Pracownik banku ma obowiązek udostępnienia Ci dokumentu z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, dzięki któremu dowiesz się w jakie sytuacje doprowadzą do otrzymania środków z ubezpieczenia, a jakie nie. Ważne, żebyś zweryfikował czy podpisywana umowa ubezpieczenia kredytu gwarantuje Ci całkowitą spłatę zadłużenia czy jedynie kilku następnych rat. 

Rodzaje ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenia kredytowe można podzielić na dwie główne kategorie:

  1. Ubezpieczenie spłaty kredytu, będące zazwyczaj dobrowolne i zabezpiecza nas na wypadek utraty pracy zdrowia czy życia.
  2. Ubezpieczenie majątkowe, czyli na przykład nieruchomości. Jest obowiązkowe w przypadku kredytu hipotecznego. 

Kredyt ubezpieczany jest przede wszystkim na wypadek kilku najczęściej spotykanych sytuacji losowych, na tej podstawie możemy wyodrębnić jeden z najpopularniejszych, czyli ubezpieczenia na okoliczność utraty pracy. Tutaj należy być ostrożnym, gdyż bardzo często ubezpieczyciel  umieszcza zapis, że jeśli praca została utracona z Twojej winy lub gdy stosunek pracy został wypowiedziany za porozumieniem stron, ubezpieczyciel nie pokryje Twojego zobowiązania. Im większa kwota zaciąganego zobowiązania tym bezpieczniej jest skorzystać z tego rodzaju ochrony. Zazwyczaj ubezpieczyciel przejmuje za nas na jakiś czas spłatę rat, dlatego przy zawieraniu umowy należy zwrócić uwagę jak długo będziemy mieli spokojną głowę, bo ubezpieczyciel płaci za nas raty, kiedy my nie mamy pracy.

Ubezpieczenie kredytu – z jakiego warto skorzystać?

Zobacz przegląd typów ubezpieczeń kredytów:

  • Ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy. W tym przypadku warto przyjrzeć się definicji niezdolności do pracy. Zdaniem ZUS jest to całkowita lub częściowa niezdolność do pracy zarobkowej wynikającej z pozbawienia sprawności organizmu i nie rokująca odzyskania zdolności po przekwalifikowaniu. Niezdolność może być wynikiem wypadku, w pracy lub w drodze do pracy, a także choroby zawodowej.Wątpliwość może budzić aspekt braku możliwości przekwalifikowania i tego, jak instytucja zinterpretuje dany przypadek. 
  • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa. By ubezpieczyciel spłacił za dłużnika zobowiązanie, ten drugi jest zobligowany do przedstawienia zaświadczenia z ZUS o inwalidztwie.
  • Ubezpieczenia na wypadek śmierci. Kiedy kredytobiorca nagle umiera, ubezpieczyciel po otrzymaniu od rodziny pisemnego wniosku oraz aktu zgonu, spłaca pozostałą część długu. 
  • Ubezpieczenie niskiego lub niewystarczającego wkładu własnego. Zmiany w przepisach dotyczących kredytów sprawiły, że osoby, które chciały zaciągnąć kredyt hipoteczny muszą dysponować 20% wartości zobowiązania – jest to tak zwany wkład własny. Przykładowo, kiedy zaciągasz zobowiązanie na 300 000 zł, powinieneś zapewnić 60 000 zł, a reszta w postaci 240 000 bank Ci skredytuje. By jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy nie dysponują takimi środkami, wprowadzono wyżej wymienione ubezpieczenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu bank dochodził by spłaty 20% zobowiązania od ubezpieczalni, a kolejne 80% od dłużnika, gdyby ten przestał regularnie wywiązywać się ze spłaty. 
  • Ubezpieczenie nieruchomości. Jest ono konieczne zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych. W ten sposób bank zabezpiecza się przed zdarzeniami losowymi, które sprawić, ze nieruchomość ulegnie zniszczeniu.

O tym pamiętaj, ubezpieczając kredyt

W celu uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek, na pewno musisz przeczytać nie tylko Ogólne Warunku Ubezpieczenia, ale także, co poszczególne definicje oznaczają. Czym dla ubezpieczyciela jest utrata pracy, inwalidztwo. Czy nasz stan zdrowia może mieć znaczenie, gdyby przyszło do przejęcia spłaty zadłużenia. Czy okoliczności śmierci są brane pod uwagę.  

Istotne jest również, by poinformować rodzinę o ubezpieczeniu zobowiązania. W przypadku śmierci to właśnie oni będą zmuszeni złożyć stosowne oświadczenie w odpowiednim miejscu, by kredyt został spłacony. 

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Koszt ubezpieczenia kredytu zazwyczaj wylicza się procentowo od wartości zaciąganego zobowiązania. Nie jest tak, że ubezpieczenie na jakie się zdecydujemy zawsze jest połączone z produktem finansowym z którego korzystamy. Gdy po analizie warunków okaże się, że proponowane warunki są dla nas mało atrakcyjne, możemy udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego i bezpośrednio tam podpisać umowę, a bankowi przedstawić  polisę. 

Na kwotę jaką przyjdzie nam zapłacić składają się też zakres ochrony, wysokość zaciągniętego zobowiązania oraz czas, w jakim przyjdzie nam go spłacić. Wpływ może mieć również wiek oraz zdolność kredytowa. Nie bez znaczenia może się okazać decyzja o tym czy płacić będziemy składkę w całości, czy może zdecydujemy się na płatność w ratach za ubezpieczenie. 

Rezygnacja z umowy ubezpieczenia

W przypadku kredytu hipotecznego wysokość składki ubezpieczenia może być bardzo wysoka. Często bywa tak, że z powodu braku czasu lub wiedzy decydujemy się na ofertę proponowaną przez bank. Warto jednak sprawdzić czy podpisanie umowy ubezpieczenia bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym nie okaże się korzystniejsze. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w momencie odnowienia ochrony skorzystać z oferty innej firmy. Wystarczy, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziesz termin, który pozwoli Ci wypowiedzieć umowę ubezpieczenia.

W tym czasie złóż stosowne oświadczenie, podpisz nową umowę i przedstaw ją bankowi. Jeśli nawet cena nie będzie dużo bardziej atrakcyjna, to warto sprawdzić czy oferowane warunki nie są korzystniejsze.

Jak kupić ubezpieczenie kredytu?

W celu zapewnienia sobie ochrony kredytowej, masz dwa wyjścia. W pierwszej kolejności możesz skorzystać z oferty, jaką zaproponuje Ci bank. Jednak, w przypadku, gdy wydaje Ci się ona mało atrakcyjna, możesz na własną rękę znaleźć ubezpieczyciela. Pomocna będzie także konsultacja z firmami lub osobami, które mogą za Ciebie przejrzeć wiele dostępnych na rynku ubezpieczeń i znaleźć te będące najbardziej korzystnym. 

Bancassurance i Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego

Rekomendacja U to zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w tzw. bancassurance, czyli współpracy banków z zakładami ubezpieczeń. Dzięki tym zapisom poprawie ma ulegać dystrybucja ubezpieczeń przez banki. Regulacje te mają chronić interesy konsumentów. Zmiany wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego sprawiły, że banki powinny oferować Ci wyłącznie te produkty ubezpieczeniowe, które pasują do Twoich potrzeb. Ukrócone zostało między innymi zmuszanie klientów z oferty konkretnego ubezpieczyciela. Jeśli inne towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje Ci polisę na bardziej dogodnych warunkach, ale spełniające wymogi, bank powinien ją honorować. 

Działania Komisji Nadzoru Finansowego mają na celu zapewnienie większej przejrzystości w procesie zawierania ochrony na linii klient, bank, ubezpieczyciel. Konsument musi zostać szczegółowo zapoznany z tym, jaki jest zakres ochrony, kto udziela ubezpieczenia, na jakich zasadach będzie ono wypłacane. 

Ubezpieczenie kredytu choć w wielu przypadkach nieobowiązkowe, pozwala Ci mieć spokojną głowę. Jeśli dobrze zapoznasz się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, różnego rodzaju sytuacje losowe mogące spowodować trudności w spłacie zadłużenia, zwłaszcza tego długoterminowego, nie sprawią, że staniesz w obliczu np. utraty nieruchomości. Nie da się ukryć, że banki bardzo często „wymuszają” na nas zakup ubezpieczenia. Jeśli z tej opcji nie skorzystamy prowizja, marża i ogólne łączna kwota zobowiązania może być wyższa.

Zostaw ocenę
Autor artykułu
Jakub Grzybowski
Pozostałe publikacje autora
Prowadzi swój biznes od 2014 roku. Bierze udział w rozwoju kilku projektów o tematyce finansowej. Analizuje, porównuje i tworzy rankingi. Prywatnie pasjonat piłki nożnej i nowoczesnych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.