POLITYKA POUFNOŚCI

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników, Serwis wprowadza Politykę Poufności o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych jest Markonline sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 9 lok 820, 00-132 Warszawa, REGON: 365215226, NIP: 5252673149, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000632902.
 2. Właściciel Serwisu https://pozyczka-ratalna.pl Spółka Markonline sp. z o.o . przetwarza dane osobowe i Informacje poufne Użytkowników z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Markonline sp. z o.o . podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i informacji poufnych powierzonych mu do przetwarzania.
 3. Dane osobowe przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie. W przypadku przekazania Markonline sp. z o.o . przez Użytkowników jakichkolwiek danych osobowych, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Markonline sp. z o.o . , w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celach marketingowych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach) oraz na przekazywanie ich podmiotom trzecim. Jednocześnie, Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z Markonline sp. z o.o . oraz do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez Markonline sp. z o.o.
 4. Markonline nie będzie sprzedawać ani udostępniać otrzymanych danych osobowych i informacji poufnych żadnym podmiotom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych oraz partnerów Markonline w celu świadczenia usług Serwisu. Pracownicy i partnerzy Markonline są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony danych osobowych i informacji poufnych na mocy zawartych z nimi umów.
 5. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od Markonline sp. z o.o . informacje na temat przetwarzanych przez niego danych osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wszelkie pytania oraz zgłoszenia modyfikacji lub usunięcia danych należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: info@pozyczka-ratalna.pl
II. Polityka cookies

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Markonline sp. z o.o . z siedzibą przy ul. Grzybowska 9 lok 820, 00-132 Warszawa.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Nota prawna: Prawa autorskie do treści rozdziału II niniejszej polityki prywatności, dotyczącego polityki cookies przysługują w całości IAB Polska. Więcej informacji na: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

III. Postanowienia końcowe

 1. Markonline sp. z o.o . może zmienić Politykę Poufności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych Polityką Poufności stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
WEŹ POŻYCZKĘ
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.
info@pozyczka-ratalna.pl