Pozyczka-ratalna.pl

Jak napisać oświadczenie o dochodach? [Wzór]

Niektóre czynności życiowe wymagają przekazania informacji o swoim zatrudnieniu i dochodach. Dotyczy to takich sytuacji, w których dana osoba stara się o pożyczkę, ubiega się o alimenty lub potrzebuje zdobyć miejsce w żłobku dla dziecka. Jednak samo ustne podanie kwoty urzędnikowi nie załatwia tego problemu. Musi się to odbyć w sformalizowany sposób, dlatego klient lub petent powinien przedstawić oświadczenie o dochodach. Czy przygotowanie tego dokumentu sprawia wiele trudności?

Czym jest oświadczenie o dochodach?

Z pojęciem oświadczenia można często się spotkać przy okazji przeglądania ofert, jakie publikują firmy pożyczkowe oraz parabanki. Na stronach ofertowych tych instytucji występują tzw. kredyty lub pożyczki na oświadczenie. W tym wypadku taki dokument jest potwierdzeniem, że dana osoba zarabia miesięcznie określoną kwotę pieniędzy i jest w stanie spłacać swoje zobowiązania.

Popularne oświadczenie o zarobkach to po prostu pismo, w którym pożyczkobiorca deklaruje wysokość swojego wynagrodzenia. Nie potrzeba do tego żadnej urzędowej pieczątki lub podpisu pracodawcy, dlatego każdy może przygotować taki dokument we własnym zakresie. Aby oświadczenie było wiążące, wystarczy złożenie podpisu przez jego wystawcę.

Dodatkowo, dla podkreślenia ważności tego pisma, deklarujący może dołączyć dopisek. Informuje w nim, że zgadza się ponieść odpowiedzialność karną, jeśli oświadczenie okaże się nieprawdziwe.

Przygotowanie takiego dokumentu nie zawsze będzie wymagane. Jeśli potencjalny pożyczkobiorca chce otrzymać gotówkę, a pracuje w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie, to może mieć trudności w firmach pożyczkowych, które preferują etat. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem są chwilówki bez zaświadczeń.

Oświadczenie o dochodach – jak je wypełnić?

Oświadczenie o dochodach nie może przyjmować dowolnej formy – często do jego przygotowania potrzebny jest określony wzór. Najczęściej można go odnaleźć w zasobach internetowych instytucji, która tego wymaga. Jednak najszybsze będzie stworzenie dokumentu w oparciu o kilka wskazówek, mając do dyspozycji arkusz kalkulacyjny i skoroszyt:

  • warto podać informację o wynagrodzeniu w formie netto oraz brutto – nigdy nie wiadomo, która z nich jest preferowana przez daną instytucję,
  • niektóre podmioty wymagają podania źródła wynagrodzenia – może to być nazwa zakładu pracy, stanowisko, ale także forma umowy, jeśli klient pracuje w oparciu o umowę zlecenie lub na umowie o dzieło,
  • w wielu przypadkach warto podać szczegółowe dane na temat pracodawcy – NIP firmy, jej adres do korespondencji oraz dane kontaktowe do bezpośredniego przełożonego. To na pewno zwiększy wiarygodność oświadczenia,
  • niekiedy potrzebne będą informacje na temat stażu pracy i jej charakteru. Często okazuje się, że zakres obowiązków może nie pokrywać się z deklarowanym zawodem, jaki został wpisany do oświadczenia.

Dla osób, które nie wiedzą, jak napisać oświadczenie o dochodach, warto także przypomnieć o wpisaniu w dokument danych osobowych. Nie wystarczy tu jedynie imię i nazwisko, dla większej wiarygodności można wpisać swój numer PESEL oraz serię i numer dowodu tożsamości. Można także uzupełnić główną informację o dochodach, podając dodatkowe źródła zarobków.

Oświadczenie o dochodach – wzór

Nie ma jednego powszechnie stosowanego wzoru oświadczenia o dochodach. W niektórych przypadkach potrzebne będzie wpisanie do oświadczenia dochodów wszystkich osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym, czasem potrzebne będzie zawarcie innych informacji. Aby mieć pewność, że przygotujemy dokument poprawnie, warto sprawdzić czy instytucja do której go składamy posiada swój wzór. Jeśli go nie znajdziemy, warto spytać o to jakie dokładnie informacje mają się znaleźć w oświadczeniu. Najprostszy wzór oświadczenia o dochodach może wyglądać następująco:

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH – pobierz

Zaświadczenie a oświadczenie o dochodach – jaka jest różnica?

W przeciwieństwie do oświadczenia, zaświadczenie jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę. Nie jest dostępne w dowolnym momencie, ponieważ trzeba na nie czekać nawet kilka dni. Zależy to od wielkości instytucji, która je wystawia. Prawdziwość tego dokumentu jest potwierdzona przez organ przygotowujący ten dokument, dlatego może zostać przygotowany na firmowym papierze z pieczęcią i podpisem pracodawcy.

Jednocześnie zaświadczenie cieszy się większą wiarygodnością niż pismo przygotowywane bezpośrednio przez pracownika. Często zdarzają się sytuacje, w których osoby bezrobotne tworzą oświadczenie, w których przedstawiają nieprawdziwe informacje o swoich zarobkach. Dzieje się tak w niektórych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w których wielu rodziców chce umieścić swoje dzieci i panuje między nimi duża konkurencja.

Zaświadczenie może zawierać także informacje, które z punktu widzenia pracownika będą dla niego niewygodne. Na pewno będzie to wiadomość o zajęciu wynagrodzenia przez komornika. Różnice będą widoczne także przy okazji przedstawiania informacji o zarobkach. Pracodawca może podać średnie wynagrodzenie pracownika za okres ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających wystawienie zaświadczenia.

Co to jest oświadczenie o braku dochodów?Czasem można napotkać takie pojęcie, jak oświadczenie o braku dochodów. Jest to pismo, w którym dana osoba przyznaje się, że w danym okresie nie pracowała i nie uzyskiwała żadnych zarobków. W niektórych oświadczeniach może się też znaleźć informacja o braku rejestracji w Urzędzie Pracy, a więc i o braku statusu bezrobotnego. Ma to znaczenie dla instytucji, dla której przygotowywane jest takie oświadczenie. Najczęściej wystawia się je, aby uzyskać pomoc materialną – np. w przypadku studentów lub osób pobierających zasiłek w ośrodku pomocy społecznej.

5/5 - (Ilość ocen: 1)
Autor artykułu
Absolwent Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Obserwator sektora bankowego, produktów finansowych i zjawisk zachodzących w gospodarce. Interesuje się, które rozwiązania są korzystne dla klientów instytucji finansowych. Jego misją jest odszyfrowanie oferty banków i przekazanie wiedzy, jak funkcjonuje rynek usług finansowych w Polsce. Chce jak najprościej i czytelnie pokazać świat finansów w taki sposób, aby każdy konsument mógł łatwiej zarządzać własnymi pieniędzmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.