Pozyczka-ratalna.pl

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – za co można do niego trafić?

Nie regulujesz zobowiązań terminowo? Jesteś osobą niewypłacalną lub takie problemy ma Twoje przedsiębiorstwo? To oznacza, że możesz trafić do krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Jeśli się w nim znajdziesz, pojawi się problem z zawieraniem umów, nawiązywaniem współpracy, gdyż przedsiębiorcy weryfikują tę bazę. Co warto o niej wiedzieć? Czym jest Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – co to jest i jak działa?

RDN, czyli Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to instytucja, która prowadzi bazę podmiotów nieregulujących terminowo zobowiązań lub niewypłacalnych. Spis prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy. RDN istnieje, aby ograniczyć ryzyko podjęcia przez przedsiębiorców współpracy z nieuczciwymi i niewypłacalnymi podmiotami. Dzięki niemu można łatwo zweryfikować wiarygodność klienta, z którym zamierzasz nawiązać biznesowe relacje, ale także tego, z którym już współpracujesz. Co może dla Ciebie oznaczać znalezienie się w RDN?

Przede wszystkim zainteresowani współpracą z Tobą mogą z niej zrezygnować albo zmienić warunki. Zamiast akceptować odroczony termin płatnością będą oczekiwać zapłaty z góry. Jeśli z KRDN będzie wynikać niewypłacalność, mogą całkowicie zrezygnować ze współpracy. 

KRDN – podstawa prawna

Stanowi ją Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych KRS – kto może do niego trafić?

W rejestrze może się znaleźć zarówno niewypłacalny dłużnik będący osobą fizyczną, jak i przedsiębiorcą. Może to nastąpić na wniosek wierzyciela lub na podstawie wyroku sądu. 

Wpis w RDN na wniosek wierzyciela

Żeby jednak wpis pojawił się w rejestrze na podstawie wniosku wierzyciela, musi on mieć tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi. Chodzi tutaj o dokument urzędowy, który stwierdza uprawnienie wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji. Należy też wypełnić formularz KRS-D1 i wystąpić z nim do sądu rejestrowego. Wniosek możesz pobrać tutaj. Musisz w nim podać m.in. następujące informacje:

 • adres sądu,
 • dane wnioskującego,
 • dane dłużnika,
 • informacja o wierzytelności.

Sąd powinien wydać decyzję do 14 dni. Na wniosek wierzyciela, do RDN może zostać wpisana osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą lub sprawująca określoną funkcję, np. prezesa spółki. 

Wpis w RDN z urzędu

 Osoba lub podmiot może trafić do rejestru z urzędu. Dochodzi do tego w przypadku:

 • osób, które mają zaległości alimentacyjne powyżej 6 miesięcy;
 • dłużników, którzy mają wyjawić majątek w związku z postępowaniem egzekucyjnym;
 • osób, które decyzją sądu upadłościowego są pozbawione prawa do prowadzenia działalności;
 • wspólnika spółki, który w przypadku ogłoszenia upadłości ponosi odpowiedzialność za zobowiązania całym majątkiem;
 • osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą i ogłoszono jej upadłość;
 • osoby fizycznej, w przypadku której wniosek o upadłość został oddalony, bo jej majątek nie pozwala na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

W rejestrze można widnieć również na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mającego tytuł wykonawczy, jeśli dany podmiot w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania nie zapłaci należności, która wynika z tytułu wykonawczego. 

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – opłaty

Weryfikacji w KRDN można dokonać odpłatnie. Obowiązują następujące stawki:

 • weryfikacja osoby fizycznej – 15 zł,
 • weryfikacja osoby prawnej – 15 zł,
 • weryfikacja innego podmiotu – 15 zł,
 • weryfikacja własnej firmy lub osoby – 15 zł,
 • monitorowanie podmiotu – 15 zł.

Po dokonaniu opłaty otrzymasz daną ilość kredytów. Możesz je wykorzystać w nieokreślonym terminie. 

Jak sprawdzić osobę fizyczną w KRDN?

Żeby uzyskać te informacje, załóż konto w panelu KRDN. Musisz podać podstawowe dane. Konto nie wymaga weryfikacji. Po zalogowaniu do panelu, zobaczysz następujące informacje. 

Wybierz Sprawdź osobę. Podaj numer PESEL lub imię i nazwisko. Wyświetli Ci się komunikat, ile musisz zapłacić, aby sprawdzić daną osobę. 

Jak skontrolować firmę w KRDN?

W tym przypadku ścieżka przebiega podobnie. Kliknij Sprawdź firmę, a następnie wybierz jej typ. Jeśli jest wpisana do KRS, podaj numery KRS i REGON. W przypadku gdy to podmiot spoza rejestru handlowego, wprowadź REGON.

W tym przypadku również zobaczysz komunikat o nieodpowiedniej ilości kredytów na koncie. Musisz je doładować, aby sprawdzić firmę. 

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – co zrobić, żeby zniknął?

Adnotacja może być usunięta z rejestru z urzędu – po 10 latach od dodania informacji. Może do tego dojść również na podstawie wniosku osoby wpisanej do RDN, ale dopiero, kiedy zostanie uchylone lub zmienione orzeczenie sądu, z którego wynikał wpis.

Uwaga: spłata długu nie stanowi podstawy do wykreślenia z RDN. Dlatego nie dopuść, aby adnotacja znalazła się w tym rejestrze.

Zastosowania Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Według stanu na 18 lipca 2023 roku w RDN znajdowało się ponad 930 tys. wpisów. Zadbaj, by nie znaleźć się na tej liście.

Jesteś przedsiębiorcą, który chce wykorzystać możliwości, jakie dane KRDN? Oto jego zastosowania:

 • Odzyskanie należności – jeśli dłużnik nie zapłaci całego zobowiązania, zostanie wpisany do rejestru. Wtedy narazi się na całkowite wykluczenie gospodarcze i społeczne. Sama świadomość, że może trafić do rejestru, może zmotywować do zapłaty. 
 • Sprawdzenie wiarygodności.
 • Zabezpieczenie transakcji i umów – przed zawarciem umowy możesz sprawdzić wiarygodność osób pełniących funkcje w organach spółek, jak i samych wspólników.
 • Zastosowania prawne i procesowe – wpis w RDN może być wykorzystany w postępowaniach cywilnych i karnych.

Weryfikacja firmy w RDN może się przydać w wielu sytuacjach. Ważne też, aby się w nim nie znaleźć. Obecność w rejestrze oznacza wyłącznie kłopoty, a nie tak łatwo usunąć z niego dane.

Zostaw ocenę
Autor artykułu
Szymon Machniewski
Pozostałe publikacje autora
Od 2008 roku związany z prowadzeniem biznesu. Tworzę content o tematyce finansowej, ubezpieczeń i działalności gospodarczej. Prywatnie miłośnik podróżowania i piłki nożnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.