Pozyczka-ratalna.pl

Jak interpretować indeksy giełdowe i czym one są?

Indeksy giełdowe stanowią mierniki stanu giełdy lub fragmentów parkietów giełdowych. Mogą dotyczyć giełdy jako takiej lub konkretnych branż gospodarki, w których funkcjonują spółki giełdowe. Indeksy są dużym ułatwieniem dla inwestorów giełdowych, ponieważ trzeba by dysponować ponadprzeciętnymi zdolnościami analitycznymi, by móc śledzić wszystkie notowania, a później je jeszcze analizować i wyciągać z nich wnioski pozwalające na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.

Spis treści:

Czym właściwie są indeksy giełdowe?

Pod pojęciem indeksów giełdowych należy rozumieć wskaźniki czy też mierniki, które odzwierciedlają sytuację panującą na rynku giełdowym jako takim lub w obrębie spółek określonego rodzaju. Indeks pokazuje zmiany cen wszystkich papierów wartościowych, jakie wchodzą w jego skład. Informuje też o kierunku, w którym rozwija się rynek i o tym, jaka właściwie koniunktura na nim panuje. To miara statystyczna, pokazująca zmianę cen spółek wchodzących w skład danego indeksu w ściśle określonym czasie.

XTB: https://www.xtb.com/pl/indeksy-gieldowe-kb

Indeksy giełdowe mają znaczenie nie tylko stricte analityczne, odzwierciedlające rynek giełdowy, ale mogą one stać się instrumentem bazowym dla wielu instrumentów pochodnych, do których zalicza się opcje, kontrakty terminowe futures i forward. Są specjalistycznym narzędziem, na podstawie którego można budować własne wskaźniki giełdowe.

Jakie funkcje pełnią indeksy giełdowe?

Z perspektywy inwestora dzięki temu, że wyliczane są indeksy giełdowe, można wskazać kierunek (trend) cen akcji spółek, więc zastosowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej staje się prostsze. Kompleksowo informują one o aktualnej sytuacji na giełdzie lub w wybranych segmentach rynkowych oraz dają punkt odniesienia dla oceny stopnia efektywności inwestowania.

Najważniejsze indeksy giełdowe w Polsce i ich interpretacja

Na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oblicza się i publikuje wiele indeksów, w tym najważniejszy indeks WIG. To inaczej Warszawski Indeks Giełdowy, który wyliczany jest od początku powstania polskiej giełdy. Są i inne indeksu giełdowe na GPW w Warszawie, które wyliczane są na podstawie kursów akcji konkretnych spółek – z danej branży lub według zajmowanej pozycji w rankingu najcenniejszych walorów. Ogólnie rzecz ujmując można wymienić kilka cech, które różnicują indeksy rynku papierów wartościowych. Zalicza się do nich liczbę spółek uwzględnionych przy konstruowaniu indeksu, konstrukcję wag przydzielanych akcjom spółek oraz metodologię uśredniania stosowanej przy szacowaniu indeksu.

Najczęściej nie wszystkie spółki notowane na giełdzie wpływają na indeks giełdowy, z wyjątkiem indeksu WIG. Analitycy wybierają do indeksów tylko niektóre spółki, biorąc pod uwagę wielkość spółki lub wielkość obrotu. W kwestii dotyczącej konstrukcji wag w indeksie giełdowym najczęściej spotykane są trzy sposoby ważenia, a mianowicie wartość rynkowa spółki, ważenie ceną akcji spółki lub według przyjęcia jednakowych wag dla wszystkich spółek niezależnie od ich wielkości lub ceny.

Na przykład przy interpretacji indeksu WIG20 na GPW w Warszawie trzeba wiedzieć, że nie uwzględnia on dywidend czy praw poboru. To indeks cenowy, gdzie punktem odniesienia jest kurs dwudziestu największych spółek na giełdzie w Warszawie. Indeks obejmuje spółki notowane na rynku podstawowym, a kwalifikuje się je w oparciu o kapitalizację i wysokość ich udziału w obrotach giełdy jako całości. Na indeksie WIG20 bardzo często koncentrują się inwestorzy instytucjonalni i ci, którzy obracają na giełdzie wysokimi środkami. Najczęściej spółki z indeksu WIG20 są duże i mają stabilną sytuację na rynku. Zmiany w obrębie składu WIG20 dokonywane są rzadko.

Analogicznie można interpretować indeksy mWIG40 i sWIG80, czyli indeks odpowiednio średnich spółek i małych spółek giełdowych. Bardzo wiele cennych informacji przynosi inwestorom interpretowanie i sprawdzanie wartości subindeksów sektorowych. Na ich podstawie określa się kondycję sektorów krajowej gospodarki.

1/5 - (Ilość ocen: 1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.