Pozyczka-ratalna.pl

Dziedziczenie długów — jak tego uniknąć?

Dziedziczenie długów to temat, który od wielu lat budzi spore kontrowersje. Prawo spadkowe jednak zawiera dokładne zasady dotyczące tego, kto i w jaki sposób może przejąć aktywa zmarłego. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze w skład masy spadkowej wchodzą jedynie wartościowe rzeczy, czy też prawa, ponieważ zaliczane są do niej również niewykonane zobowiązania spadkodawcy. Jak uniknąć dziedziczenia długów? Podpowiadamy.

Mechanizmy dziedziczenia długów

Polskie prawo przewiduje dwa mechanizmy dziedziczenia spadku: na podstawie testamentu lub ustawy. W tym pierwszym przypadku osoba zmarła, która pozostawiła po sobie testament, określa w nim, kto zgodnie z jej wolą jest uprawniony do dziedziczenia. Jeżeli jednak spadkodawca nie pozostawił po sobie takiego dokumentu, spadkobiercy wskazani w nim odmówili przyjęcia majątku, bądź został on niepoprawnie skonstruowany lub był pozbawiony podpisu, wówczas kolejność dziedziczenia regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego. Jest to właśnie dziedziczenie ustawowe. Zgodnie z zapisami prawa, w takiej sytuacji w równym stopniu majątek dziedziczy małżonek oraz dzieci zmarłego. W następnej kolejności są z kolei rodzice i rodzeństwo spadkodawcy. 

Dziedziczenie długów

Niezależnie od tego czy spadek nabywany jest na mocy testamentu, czy ustawowo, każdy spadkobierca musi określić co do niego swoje stanowisko. Może wybrać następujące opcje:

  • przyjąć spadek w całości — wówczas otrzymuje wszystkie aktywa oraz długi zmarłego,
  • odrzucić spadek w całości,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza — w tym przypadku spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy jedynie do wysokości odziedziczonego majątku.

Zawsze na określenie stanowiska spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o spadku. W tym celu musi złożyć stosowne oświadczenie w sądzie lub u notariusza. W przeciwnym wypadku odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Dziedziczenie długów po rodzicach

Warto mieć świadomość, że długi wchodzą do masy spadkowej. Dlatego zasada ich dziedziczenia jest taka sama jak w przypadku reszty majątku, a więc w pierwszej kolejności długi po rodzicach dziedziczą dzieci. Warto jednak wiedzieć, że w większości przypadków nie są one zobligowane do spłacania takiego zobowiązania, jeżeli odrzucą spadek. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przyjmą spadek z długiem lub są poręczycielami pożyczki zmarłego, bądź przejęły zadłużone mienie.  

Żeby uchronić się od dziedziczenia długów po rodzicach w przypadku przejęcia spadku, należy przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji będziemy musieli oddać jedynie taką kwotę, którą możemy pokryć z otrzymanego spadku. Dlatego na przykład jeżeli otrzymaliśmy 100 000 zł, a rodzice byli zadłużeni na 150 000 zł, wówczas musimy zwrócić jedynie 100 000 zł. Jeżeli jednak przyjęlibyśmy spadek wprost, wtedy musielibyśmy zwrócić całą kwotę zobowiązania, a więc 150 000 zł, mimo że spadek jej nie pokrywa. 

Do którego pokolenia dziedziczy się długi?

Zgodnie z zapisami prawa cywilnego, nie da się określić pokolenia do którego dziedziczy się długi. W związku z tym spadkobiercą nie muszą być najbliższe osoby, a więc małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie itp. Jeżeli spadek zostanie odrzucony przez wymienione wcześniej osoby, wówczas prawo do dziedziczenia przechodzi na kolejne pokolenia. Wszystko jednak zależy od sytuacji osoby zmarłej.

Dziedziczenie długów alimentacyjnych

Zgodnie z artykułem 922 kodeksu cywilnego, wszelkie prawa i obowiązki zmarłego z chwilą jego śmierci przechodzą na jego spadkobierców. Do spadku wchodzą wszystkie prawa rzeczowe z wyjątkiem tych, które zgodnie z prawem w chwili śmierci wygasają, a więc są niedziedziczne. Ze względu na to, że obowiązek alimentacyjny ma charakter osobisty, nie wchodzi do spadku. Jednak raty alimentacyjne, które były wymagalne za życia spadkodawcy, stanowią jego długi, a więc są zaliczane do masy spadkowej. Z tego powodu spadkobierca, przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będzie musiał je spłacić do wysokości odziedziczonego majątku. Przyjmując jednak spadek w całości, również w całości będzie musiał spłacić dług alimentacyjny. 

Zostaw ocenę
Autor artykułu
Jakub Grzybowski
Pozostałe publikacje autora
Prowadzi swój biznes od 2014 roku. Bierze udział w rozwoju kilku projektów o tematyce finansowej. Analizuje, porównuje i tworzy rankingi. Prywatnie pasjonat piłki nożnej i nowoczesnych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.