Pozyczka-ratalna.pl

Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej?

Z roku na rok dotacje unijne zyskują na popularności. Z reguły korzystają z nich osoby chcące otworzyć własną działalność gospodarczą lub prowadzące już firmę. Po ten rodzaj dofinansowania niejednokrotnie sięgają też rolnicy. Im częściej słyszy o dotacjach z Unii Europejskiej, tym bardziej nasuwa się pytanie: czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej?

Spis treści:

Dotacja, komornik i polskie realia

W mediach coraz częściej słyszy się o nieuczciwych praktykach komorników. Telewizja niemal regularnie podaje informacje o niezasadnym zajęciu konta dłużnika lub, co dziwniejsze, osoby, która nie jest obarczona długami! Okazuje się, że poszkodowanych jest wielu i w tej dużej grupie znajdują się ludzie, których spotkało zajęcie rachunku bankowego, na których były zgromadzone środki unijne.

Mogłoby się wydawać, że walka z komornikiem nie zmieni owej sytuacji i trzeba się pogodzić z utratą otrzymanych pieniędzy. Nic bardziej mylnego. Rzeczywistość pokazała nam, że upór, a przede wszystkim znajomość prawa pomaga odzyskać przyznaną gotówkę. Niejednokrotnie sprawy sądowe zostały rozstrzygnięte na korzyść poszkodowanego. Dlatego, by uniknąć nieprawidłowości ze strony komornika, a także, by wiedzieć, co powinniśmy robić, gdy spotka nas blokada rachunku bankowego, należy znać przepisy.

Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest jasna: nie, z jednym wyjątkiem. Już wyjaśniamy. Zajęcie przez komornika rachunku bankowego nie może obejmować środków, o których mówi art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Z 2014 r. poz. 101 ze zm.). O jakich środkach mowa? Chodzi o dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielnej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Komornik nie ma prawa także zająć pieniędzy pochodzących z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają spłacie. Od powyższego zapisu jest jednak jeden wyjątek. W sytuacji, gdy egzekwowane zadłużenie powstało w związku z realizacją projektu, na który owe ośrodki były przeznaczone, wtedy egzekucja komornicza jest dopuszczalna. Przydatne może być wtedy zaciągnięcie pożyczki na spłatę komornika.

Ochrona środków trwałych

Należy również zaznaczyć, że przed egzekucją komorniczą chronione są nie tylko środki przelewane na konto bankowe, ale także dotyczy to wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Odnosi się to też do aktów prawnych powstałych w ramach prowadzonych działań, czyli not notarialnych i podobnych zaświadczeń.

Odnosząc się do powyższych informacji, musimy jednak pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości z naszej strony ustalenia te mają moc jedynie do dnia, który został wskazany w umowie dotyczącej dofinansowania projektu. Po upływie tego terminu komornik na prawo upomnieć się o zaległe należności.

Dotacje dla rolników – czy komornik może je zająć?

Szczególnie liczną grupą osób, które starają się o przyznanie środków z Unii, są polscy rolnicy. Dzięki otrzymanym środkom mogą unowocześnić gospodarstwa rolne, zakupić niezbędny sprzęt oraz zwiększyć swój komfort pracy. Czy zakaz zajmowania dotacji unijnych dotyczy także plantatorów? Oczywiście, że tak. Wszystko regulują odpowiednie przepisy, a zapewniają to regulacje dotyczące tymczasowej, nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Mowa o wspomnianym już wcześniej art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

Komornik niesłusznie zajął dotację – co zrobić?

O sytuacjach, w których komornik niesłusznie zajął środki z dotacji unijnej, jest głośno i bardzo dużo się o nich słyszy. Jeśli więc postaraliśmy się o pieniądze z Unii Europejskiej i trafiły one na nasze konto, warto wiedzieć, co zrobić, gdy zajmie je egzekutor.

Fakt niesłusznego zajęcia komorniczego należy zgłosić w Sądzie Rejonowym, przy którym działa urzędnik. Oczywiście złożona przez nas skarga powinna spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego i musi być zgłoszona w terminie 7 dni od daty podjęcia czynności komorniczych. Co dokładnie możemy zaskarżyć? Przede wszystkim różnego rodzaju niedopatrzenia ze strony urzędnika, a także nieodpowiednie działania. Powinniśmy jeszcze pamiętać, że wniesienie zażalenia wiąże się z opłatą 100 zł, która jest niezależna od egzekwowanej kwoty.

Kontakt na linii komornik-bank

Wraz ze wszczęciem postępowania komorniczego urzędnik zwraca się z prośbą do banku, w którym znajdują się finanse dłużnika, o ich udostępnienie. W takiej sytuacji to bank powinien zweryfikować, skąd pochodzą środki na rachunku bankowym klienta. Jeśli okaże się, że zgromadzone pieniądze wynikają z dotacji unijnej, instytucja finansowa powinna powiadomić o tym fakcie komornika i odmówić dostępu do konta.

Każdy dłużnik starający się o unijną dotację zastanawia się, czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej. Fakt jest taki, że istnieje tylko jedna sytuacja, w której byłoby to możliwe. Jeśli więc nie dopuścimy do powstania długu wynikającego z realizowania projektu opierającego się na środkach z Unii, możemy spać bezpiecznie.

Zostaw ocenę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.